آیین نامه

آیین نامه شرایط جذب بازرسان
آئین نامه سلامت اداری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مدیریت خدمات کشوری 
خلاصه قانون مجازات اسلامی  
قانون محاسبات عمومی کشور
قانون مالیاتهای مستقیم 
قانون مالیات بر ارزش افزوده 
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداری رسمی 
قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

بخشنامه معافیت مالیاتی سال 1392

موافقت نامه شرایط عمومی ، اختصاصی پیمان

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها سال 1391

بخشنامه درآمد

تصویب نامه در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393

تصویب نامه در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1393

تصویب نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه های تحول نظام سلامت

بخش نامه وزارتی در خصوص مهلت قانونی پاسخگویی به شکایات واصله

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها سال 1393

آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی - وزارت بهداشت

آیین نامه اداری،استخدامی اعضای هیات علمی

شیوه نامه اعطای گواهینامه نوع دوم

بخشنامه فرایند ارتقا رتبه کارکنان در دانشگاه های علوم پزشکی

آیین نامه اجرایی بند(ج)  و  تبصره (2) ماده (54)  قانون مدیریت خدمات کشوری

نامه رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص ماده 56 قانون برنامه پنجم توسعه

دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

دستورالعمل ماده(69)قانون مدیریت خدمات کشوری

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

 آیین نامه اجرایی ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی ماده (40)قانون مدیریت خدمات کشوری

دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری(موضوع ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری)

مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و دستورالعمل بند (9)ماده (86) همان قانون ودستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان دولت

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون  مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی بند (3)ماده(48)قانون مدیریت خدمات کشوری

آئین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل ارزیابی کارکنان

ممنوعیت به کارگیری کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی و مالی

 آیین نامه حمل ونقل وایمنی

آیین نامه تاسیس درمانگاه

 مجوزفعالیت محدودپزشکان درمطب

 آیین نامه بیمارستانهای هیئت امنایی

 آیین نامه تعرفه خدمات پزشکی

 آیین نامه ارزش گزاری خدمات جراحی وبیهوشی

 آیین نامه تاسیس مرکزپیشگیری وارتقاء

 آیین نامه تاسیس مرکزفیزیوتراپی

 آیین نامه تاسیس دفتربینایی سنجی

 آیین نامه تاسیس دفترمشاوره تغذیه

 آیین نامه مرکزارتوپدی

 آیین نامه تاسیس مرکزتوانبخشی

 آیین نامه مرکز مراقبت درمنزل

 آیین نامه تاسیس موسسه ساخت وفروش عینک طبی

 آیین نامه تاسیس درمانگاه پوست ومو

 آیین نامه مرکزآلرژی وآسم
 آیین نامه تاسیس مرکزتصویربرداری

 آیین نامه خدمات پزشکی

 آیین نامه تاسیس مرکزآمبولانس خصوصی

 آیین نامه تاسیس آزمایشگاه

 آیین نامه تاسیس مرکز سوء مصرف مواد

 آیین نامه تاسیس بیمارستان

 آئین نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی

دستورالعمل اجرایی استفاده از دانشجویان پرستاری در بالین   
بخشنامه معاونت محترم درمان دانشگاه در خصوص زنجیره کنترل ملزومات درمانی


قوانین رابطین بازرسی
           صفحه1از212.بعدي.برو

           6.0.9.0
           گروه دورانV6.0.9.0